Hizmeti Nasıl Alırım ?
2015 Kasım Ayı 2. Oturum Meclis Kararı

T.C.

GEDİZ BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 16/11/2015

Karar Numarası : 011    

 Dönem : 2015 / 11

 

Birleşim : 1             

Oturum : 2              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Dr.Mehmed Ali SARAOĞLU, Osman YILMAZ, Emin ARAS, Hakan ARPACI

Rıza KÖYLÜ, Erol ALTINTAŞ, Hikmet VURAN, Şerif Ahmet DEMİR

Mehmet Selim ŞENTÜRK, Muradiye KICIROĞLU, Necdet AKEL, Hasan ÖZBAŞ

Ekrem ERKAN, Mehmet IŞIK

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

Muharrem AKÇADURAK, Fenni TÜRK

         

 

KARAR ÖZÜ

 

 

Belediye Meclisi Kasım Ayı 1.Birleşim 2.Oturum Karar Özeti.

 

KARAR

 

 

G Ü N D E M

------------------------------------------------------------:

1-2016 Yılı Bütçesinin Gelir Bölümünü oluşturan Belediye Gelirleri Kanununda Belediye

    Meclisine takdir hakkı tanıyan tarifeler ile 5393 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin ( f )

    Fıkrasında belirtilen hizmete mukabil alınacak ücret tarifelerinin tespiti ve Karara

    Bağlanması,

   2- Belediyemiz 2016 Yılı Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

 

GÜNDEM MADDESİ     1

------------------------------------------: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 yılı Bütçesinin Gelir Bölümünü oluşturan Belediye Gelirleri Kanununda Belediye Meclisine takdir hakkı tanıyan tarifeler ile 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin ( f ) fıkrasında belirtilen hizmete mukabil alınacak ücret tarifeleri görüşülerek OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

GÜNDEM MADDESİ     2

------------------------------------------: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinin  40.000.000,00.TL olarak bağlanması OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Mehmed Ali SARAOĞLU      Osman YILMAZ      Rıza KÖYLÜ       

Belediye Başkanı            Katip Üye         Katip Üye        

Meclis Başkanı                                                 

 

 

 

 

 

 

e-Belediyeye Giriş Yap
  • Gediz Belediye Başkanlığı
  • Özyurt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4
  • Gediz/KÜTAHYA
  • Beyaz Masa
  • Tüm istek, şikayet ve önerileriniz için
  • 0274 412 44 44
Gediz Belediye Başkanlığı 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Yazılım :