Hizmeti Nasıl Alırım ?
Dumlupınar Gediz Meslek Yüksekokulu

Gediz Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Ku-rulu Yürütme Kurulu'nun 02.09.1993 tarih ve 93.32.1450 sayılı kararıyla kurulmuştur. 1993-94 aka-demik yılında Moda Konfeksiyon ve Hazır Giyim Prog-ramları ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 1993 yılında Yüksekokul Derneği öncülüğünde ve Gediz halkının desteğiyle Sümerbank'tan devralınan 418 dönüm ge-nişliğindeki şimdiki kampus alanına taşındı.

1995-96 öğretim yılına gelindiğinde ilk iki prog-rama ilave olarak Deri Konfeksiyon, Su Ürünleri, Mer-mercilik ve Seracılık Programlarının da açılmasıyla yük-sekokulumuz altı programa kavuşmuştur. Bu program-lardan Su Ürünleri, Mermercilik ve Seracılık Programla-rına 1998-99 akademik yılından itibaren öğrenci alın-mamış, Yüksekokul, 1999-2000 öğretim yılına kadar üç programla eski bi-nalarda eğitim ve öğretim vermiştir. 1997 yılında kampus alanında yeni derslikler için inşaat çalışmalarına başlanmış, 1998 yılının Kasım ayında da yeni dersliklere geçilmiştir. Dersliklerin bulunduğu bi-nayı idari binaya bağlayan, 6 odanın bulunduğu bölüm 2002 yılında tamamlanmış, 2004 yılı Eylül ayında idari bina bitirilerek hizmete su-nulmuştur.

                1999-2000 akademik yılında Muhasebe ve Pa-zarlama Programları açılmıştır. Moda Konfeksiyon ve Hazır Giyim programları METEP projesi kapsamında bir-leştirilerek Tekstil Programı adını almıştır. Tekstil Prog-ramı, Deri Konfeksiyon, Moda Tasarım ile Tıbbi ve Aro-matik Bitkiler Teknoloji Programları Teknik Programları oluşturmaktadır. 2002-03 eğitim ve öğretim yılında açı-lan İşletme Programı ile daha önce açılan Muhasebe ve Pazarlama Programları yüksekokulumuzun İktisadi ve İdari Bilimler Programlarını oluşturmaktadır. 2005-06 Akademik yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknolojisi Programı ile  Moda Tasarımı Programı açılmıştır. Kütah-ya yolu 3. Km'de toplam alanı 418.000 m2 olan Yükseko-kul kampus alanına sahiptir. Yüksekokul binasında 21 derslik bulunmakta, bunlardan 3'ü atölye olarak, 4 ta-nesi de Laboratuar olarak kullanılmaktadır. Sosyal a-maçlı etkinlikler için de kullanılabilen 400 m2 alanındaki kantin Yüksekokul ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapa-sitededir. Yüksekokulun elektrik, su ve ulaşım problemi yoktur. Binanın ısıtılması fueloil ile sağlanmaktadır. 2008-09 Akademik yılında 616 erkek, 1090 kız olmak ü-zere 1706 öğrenci öğrenim görmektedir.

e-Belediyeye Giriş Yap
  • Gediz Belediye Başkanlığı
  • Özyurt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4
  • Gediz/KÜTAHYA
  • Beyaz Masa
  • Tüm istek, şikayet ve önerileriniz için
  • 0274 412 44 44
Gediz Belediye Başkanlığı 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Yazılım :